Analizat

Biokimike

Analiza Biokimike është një metodë thelbësore e diagnozës laboratorike të sëmundjeve të ndryshme.

Hormonale

Analiza Hormonale kryhet për të përcaktuar nivelin e hormoneve luteinizing, progesterone, etj.

Hematologjike

Kjo Analizë vlerëson statistikisht ndryshimet hematologjike si një provë diagnostike për malarien në pacientët me sëmundje akute febrile.

Imunologjike

Teknikat imunologjike janë varietetet e gjerë të metodave dhe protokolleve të specializuara eksperimentale të hartuara nga imunologët për indukimin, matjen dhe karakterizimin e përgjigjeve imune.

Recent Blog

Helios Med Writen on 2019-02-08 21:52:58 by Helios Med
Helios Med Writen on 2018-01-30 11:01:33 by Helios Med

info@helios-med.com

Rruga e spitalit ,pallati me kollona të rrumbullakta, përballë hotel Internacional Fier

068 903 2160