LABORATOR IMUNOLOGJIK – HORMONAL DREJTUAR NGA Dr. TEUTA FELEQI

Laboratori kryen një gamë të gjërë analizash biokimike, hormonale, imunologjike, hematologjike, urine, e teste alergjie.
Ne operojme me fjalën më fundit të teknologjisë, me aparatura e reagent me sistem automatik.Informatizim i plotë i regjistrimit të të dhënave dhe rezultateve .

# Emri Analizes
1 Glicemi (GLI)
2 Azotemi (urea UV)
3 Kreatinina (CR)
4 AC Urik (UAC)
5 Colesterol (HDL)
6 Colesterol (LDL)
7 Colesteroli Total (CHO)
8 Trigliceridet (TRIG)
9 GPT/ALT
10 Glicemi 1 ore pas marrjes se 50 gr sheqer
11 GOT/AST
12 Gama GT
14 ALP
15 LDH
16 Bilirubina Totale (BLT)
17 Bilirubina Direkte (BLD)
18 Albumina (ALB)
19 Proteina Totale
20 Sideremi F
21 Calcium (Ca)
23 Klori (CL-)
24 Kaliumi (K+)
25 Klor (Cl)
27 Klor (Cl)
28 a-Amylase (AMY)
29 Kaliumi (Ca++)
30 HbA1C
31 eAG
32 Micro Albumin (MAU)
33 PT