Laborator Helios Med

HELIOS MED,
LABORATOR IMUNOLOGJIK – HORMONAL

Laboratori kryen një gamë të gjërë analizash biokimike, hormonale, imunologjike, hematologjike, urine, e teste alergjie.
Ne operojme me fjalën më fundit të teknologjisë, me aparatura e reagent me sistem automatik.Informatizim i plotë i regjistrimit të të dhënave dhe rezultateve .

DREJTUAR NGA Dr. TEUTA FELEQI

Analizat

Biokimike

Analiza Biokimike është një metodë thelbësore e diagnozës laboratorike të sëmundjeve të ndryshme.

Hormonale

Analiza Hormonale kryhet për të përcaktuar nivelin e hormoneve luteinizing, progesterone, etj.

Hematologjike

Kjo Analizë vlerëson statistikisht ndryshimet hematologjike si një provë diagnostike për malarien në pacientët me sëmundje akute febrile.

Imunologjike

Teknikat imunologjike janë varietetet e gjerë të metodave dhe protokolleve të specializuara eksperimentale të hartuara nga imunologët për indukimin, matjen dhe karakterizimin e përgjigjeve imune.